Kuinka liikkua paikasta toiseen ekologisemmin

pyöräilijä

Liikenne on maailmanlaajuisesti vertaillen yksi ympäristön suurimpia saastuttajia. Yksityisten kuluttajien joukossa eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat liikenne, asuminen ja ravinto. Liikenteen saasteet vaikuttavat laajalti sekä ihmisten terveyteen että luonnon hyvinvointiin. Korkeat hiilidioksidipäästöt puolestaan vaikuttavat maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen. Ilmaston lämpenemisestä johtuva ilmastonmuutos puolestaan uhkaa nostaa merenpintaa ja lisätä äärimmäisiä sääilmiöitä kuten kuivuutta eri puolilla maailmaa. Paikasta toiseen ekologisesti liikkuminen on näin ollen ympäristön suojelun kannalta tärkeä kysymys.

Toimet liikenteen ekologisuuden lisäämiseksi

Liikenne on välttämätöntä nyky-yhteiskunnan toimimiseksi. Kansainväliset sopimukset, valtiot ja kunnat ovat asettaneet säädöksiä päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja ekologisten ratkaisujen tukemiseksi. Ekologisuudesta on tullut tärkeä arvo nyky-yhteiskunnassa, ja esimerkiksi autoista, lentokoneista, junista ja busseista kehitetään yhä ympäristöystävällisempiä versioita. Lisäksi jokainen voi tehdä päivittäin valintoja liikennesaasteiden vähentämiseksi valitsemalla ekologisempia vaihtoehtoja liikkua paikasta toiseen. Paikasta toiseen voi liikkua ekologisemmin suosimalla julkista liikennettä, lähimatkailua, kimppakyytejä, ekologisia autoja, pyöräilyä tai kävelyä.

Julkinen liikenne

Julkisen liikenteen käyttäminen oman auton sijaan on ympäristöteko niin pitkillä matkoilla kuin paikallisliikenteessäkin. Bussit, junat ja raitiovaunut saastuttavat huomattavasti vähemmän yksityisautoiluun verrattuna. Juna on kaikista ympäristöystävällisin kulkuneuvo, mutta nykyään myös monet bussit kulkevat maa- tai biokaasulla bensiinin sijaan. Monesti julkisen liikenteen käyttäminen tulee myös yksityisautoilua edullisemmaksi. Lisäksi julkisen liikenteen kyydissä vietetyn ajan voi käyttää paremmin hyödyksi kuin henkilöauton ratissa ollessa. Julkisen liikenteen kyydissä voi esimerkiksi viettää ansaitun lepohetken tai lukea, kun kuljettaja hoitaa ajamisen.

Suosi lähimatkailua

Ympäristötietoisen matkailijan kannattaa keskittyä suosimaan lähimatkailua kaukomatkailun sijaan. Toisinaan aivan lähiympäristössämme sijaitsevat upeat kohteet jäävät huomaamatta, kun keskitytään kaukomaiden ihmeisiin. Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2017 kehitettiin ”100 Syytä matkailla Suomessa”-kampanja. Kampanja esittelee upeita kotimaisia lähimatkailukohteita ja kannustaa matkailijoita tutustumaan niihin. Mahdollisesti vastuullisen lähi- ja luontomatkailun edistämisestä voisi tulla Suomelle tulevaisuudessa uusi erikoisosaamisalue, jolloin tietotaitoa voitaisiin jakaa muihinkin maihin. Kuluttajatietoisuuden lisääntymisen vuoksi kysyntä ekologista ja vastuullista lähimatkailua kohden on kasvanut maailmanlaajuisesti.

Lentämisen välttäminen

Lentäminen on kaikkein saastuttavin matkustusmuoto. Matkustaessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita laiva-, juna- tai bussimatka lentomatkan sijaan. Lentomatkoja ei kuitenkaan ymmärrettävästi voi aina välttää. Halutessaan lentomatkasta voi maksaa ylimääräistä vapaaehtoista lentoveroa, jonka tuotto käytetään hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Lisäksi on hyvä huomioida, että lentokoneet saastuttavat eniten koneen nousun ja laskun aikana. Näin ollen lyhyet lennot saastuttavat suhteessa enemmän, joten kannattaa valita suorat lennot ilman välilaskua. Tiedostava matkailija voi vertailla eri lentoyhtiöiden arvoja, tilastoja ja suhtautumista ympäristökysymyksiin, ja matkustaa eettisimmällä lentoyhtiöllä. On myös hyvä tietää, että uudemmat lentokonemallit saastuttavat vähemmän kuin vanhat.

Pyöräily

Pyöräily on erinomainen tapa liikkua paikasta toiseen vaivattomasti ja ekologisesti. Useimmissa suuremmissa kaupungeissa on asianmukaiset pyörätiet ja julkisilla paikoilla on pyörätelineitä, joihin pyörän saa helposti jätettyä parkkiin. Pyöräily pitää samalla kuntoa yllä ja matkalla saa virkistävää raitista ilmaa. Pyöräily onnistuu asianmukaisilla talvirenkailla myös talviaikaan. Seikkailuhenkinen voi halutessaan lähteä pyörän selässä pidemmällekin matkalle nauttimaan hitaan matkustamisen viehätyksestä.

Kävely

Lyhyempien etäisyyksien suhteen kävely antaa mahdollisuuden liikkua ekologisella tavalla ja nauttia samalla ympäröivistä maisemista. Kävely rauhoittaa mieltä ja kävellessä huomaa uusia yksityiskohtia tutustakin ympäristöstä aivan eri tavalla. Kävely on mukava tapa saada raitista ilmaa ja pitää kuntoa yllä. Jos tyypillinen kävelytahti tuntuu liian hitaalta, kävelytahtia voi tietoisesti nopeuttaa. Power walk eli nopeutettu kuntokävely tarjoaa aerobisen liikunnan hyötyjä, mutta se ei rasita polvia ja niveliä samaan tapaan kuin juokseminen.

Ekologiset autot

Mikäli yksityisautoilua ei voi kokonaan välttää, sen suhteen voi tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja panostamalla vähäpäästöiseen autoon ja uusiutuviin polttoaineisiin. Nykyään ympäristöystävällisten automallien ja polttoaineiden joukossa on tarjolla runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Aiemmin diesel-autot tunnettiin ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona, mutta nykyään markkinoilla on myös sähköllä, biokaasulla ja biopolttoaineella toimivia autoja. Myös diesel-autojen ympäristöystävällisyys on mennyt eteenpäin yhä ekologisempien ja tehokkaampien biodiesel-polttoaineiden kehityksen myötä. Mikäli autoa tarvitsee vain satunnaisesti, kannattaa myös harkita tulisiko ajoittainen auton vuokraaminen edullisemmaksi ja ekologisemmaksi kuin auton omistaminen.

Kimppakyydit

Päivittäiset työmatkat ja muut pidemmät automatkat voi jakaa muiden samaan suuntaan matkaavien kanssa. Tämä on ympäristöystävällisempää ja auttaa myös säästämään polttoainekuluissa, kun ne jaetaan useamman matkustajan kesken. Mikäli omasta tuttavapiiristä ei löydy kimppakyydistä kiinnostuneita, internetistä löytyy useita sivustoja, joilla voi etsiä tai tarjota kimppakyytiä.

Ekologisen liikkumisen kaikki osatekijät

Laajemmasta perspektiivistä katsoen ekologiseen liikkumiseen liittyy ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen kestävyys ja sosio-ekonominen kestävyys. Paikasta toiseen liikkuessa kulutetaan paikallisia resursseja, luonnonvaroja ja palveluita niin kotimaassa kuin ulkomailla. Siksi ympäristöystävälliseen paikasta toiseen liikkumiseen kuuluvat ekologisimpien liikennevälineiden valitsemisen lisäksi myös vastuullisen matkailun perusperiaatteet. Ekologiseen kestävyyteen paikasta toiseen liikkuessa voi vaikuttaa esimerkiksi suosimalla ekologisia paikallispalveluita kuten ympäristömerkittyjä majoituspaikkoja. Taloudellisella kestävyydellä puolestaan tarkoitetaan matkailusta ja liikenteestä muodostuvien tulojen jäämistä alueelle ja paikallisten työllistämisen tukemista. Sosio-kulttuurinen kestävyys tarkoittaa paikallisten tuotteiden suosimista, paikallisyhteisön kunnioittamista ja liikenteen vaikutusten ymmärtämistä alueella. Esimerkkinä sosio-kulttuurisesta kestävyydestä liikennealan yritykset voivat viestiä vastuullisuudesta ja saada asiakkaansa toimimaan vastuullisemmin.