Diesel vs. Biokaasu

autoja

Liikenne on yksi maailman suurimmista saastuttajista, ja päästöistä johtuva ilmakehän hiilidioksidimäärän kasvaminen aiheuttaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on riski sekä ihmisille että luonnolle äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymisen ja merenpinnan nousun takia. Yksityisautoilua ei kuitenkaan voida kokonaan lakkauttaa nyky-yhteiskunnassa, mutta sitä voi harjoittaa ympäristöystävällisemmin valitsemalla ekotehokkaan auton ja tekemällä ekologisia polttoainevalintoja. Autoilijoille on nykyisin tarjolla lukuisia ympäristöystävällisiä polttoainevaihtoehtoja perinteisen bensiinin ja dieselin sijaan. Bensiiniä ympäristöystävällisempänä polttoaineena tunnetun dieselin haastajaksi on noussut biokaasu. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu biokaasu on keskimäärin vielä hieman tuntemattomampi vaihtoehto autoilijoiden parissa.

Sopivan käyttövoimavaihtoehdon valitseminen

Ensimmäinen tekijä sopivan käyttövoimavaihtoehdon valitsemiseen uusien ekologisempien vaihtoehtojen joukosta on sopivan automallin valitseminen. Rajallisten ympäristöystävällisten automallivaihtoehtojen ajat ovat ohi, sillä ympäristötietoisten kuluttajien toiveisiin vastaaminen on tuonut markkinoille runsaasti valinnanvaraa. Biokaasulla ja dieselillä käyvien automallien joukosta löytyy nykyään useita monipuolisia vaihtoehtoja, jotka vastaavat kattavasti erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden toiveisiin. Ennen biokaasu- tai diesel-auton hankkimista on tärkeää tutustua biokaasun ja dieselin ominaisuuksiin huolella mietityn ostopäätöksen tekemiseksi.

Diesel polttoaineena

Diesel-öljy eli diesel on kevyt polttoöljy, jota käytetään dieselmoottoreiden polttoaineena. Dieselin hiilidioksidipäästöt ovat bensiiniä vähäisemmät, ja se oli ensimmäinen markkinoille tullut ympäristöystävällisempi polttoaine. Dieselin haastajiksi ovat tulleet uudet biopolttoaineet, ja se on johtanut biodieseleiden kehitykseen. Suomi on yksi biodieseleiden kehityksen huippumaista, ja uudet biodieselit ovat yhä kilpailukykyisempiä ympäristöystävällisyytensä suhteen. Biodiesel eroaa tavallisesta dieselistä tehokkuudella, vähäisemmillä päästöillä ja puhtaudella. Myös biodieselin kylmänkesto-ominaisuudet ovat perinteistä dieseliä paremmat. Biodieseliä on saatavilla noin 20 tankkausasemalta Suomessa, ja sen hinta on hieman tavallista dieseliä korkeampi. Tavallista dieseliä saa käytännössä kaikilta tankkausasemilta Suomessa.

Biokaasu polttoaineena

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka edut ovat sekä ekologisia että taloudellisia. Biokaasu valmistetaan biohajoavista jätteistä ja jätevedestä, joita kotitaloudet, kaupat ja teollisuus tuottavat. Biokaasun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat samansuuruisia kuin mitä sen raaka-aineet olisivat muutenkin aiheuttaneet mädäntyessään. Biokaasun suurimpana kilpailuetuna on ympäristöystävällisyys ja kotimaisuus, joka jätetään monesti vähemmälle huomiolle tyypillisessä polttoainevertailussa. Biokaasu on hinnaltaan kilpailukykyinen muihin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasua voidaan valmistaa Suomessa kotimaisista ja uusiutuvista raaka-aineista, ja sen käyttö tukee samalla Suomen teollisuutta ja työllisyyttä. Biokaasulle on myönnetty kotimaisuudesta kertova Joutsenmerkki. Suomessa on tällä hetkellä noin 30 biokaasun tankkausasemaa.

Mitä eroa on maa- ja biokaasulla?

Biokaasu tuotetaan biohajoavista jätteistä ja maakaasu puolestaan porataan maaperästä. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, eikä sen tuotanto ei ole lainkaan yhtä eettistä ja ekologista kuin uusiutuvan biokaasun. Fossiilisten polttoaineiden joukossa maakaasu on kuitenkin ekologisin vaihtoehto. Maakaasun tuotanto vaatii jatkuvaa maaperän poraamista ja maakaasun kuljetusta porausalueilta käyttötarkoituksiin. Suurin osa Suomessa myynnissä olevasta maakaasusta on peräisin Venäjältä, jossa on suuret maakaasuvarat. Suomessa biokaasua tuottavan ja myyvän valtio-omisteisen Gasumin tankattava kaasu sisältää bio- ja maakaasun sekoitusta. Syynä on se, että biokaasu on vielä verrattain uusi ja marginaalinen käyttövoima. Tilanne biokaasun suhteen on samankaltainen kuin uusiutuvaa tuulivoimasähköä tilaavilla sähköyhtiön asiakkailla. Sähköyhtiö ei tule vetämään erillistä kaapelia tuulivoimasähkölle, vaikka asiakas päättäisikin maksaa tuulivoimasähköstä.

Biokaasu- ja dieselautot

Suomessa myytävät kaasuautot ovat niin sanottua bi-fuel-mallia. Se tarkoittaa, että niihin on asennettu kaasutankin lisäksi bensiinitankki. Mikäli kaasutankki tyhjenee, moottori siirtyy automaattisesti käyttämään bensiinitankkia. Täydellä biokaasutankilla pystyy ajotavasta ja ajoneuvon mallista riippuen ajamaan noin 300-450 kilometriä. Kun mukaan lasketaan myös bi-fuel -mallisissa ajoneuvoissa oleva bensiinitankin kapasiteetti, autolla voi ajaa jopa yli 1000 kilometriä. Diesel-autot ovat tunnettuja voimakkuudestaan ja luotettavuudestaan pitkillä ajomatkoilla. Dieselin edut tulevat parhaiten esiin kookkailla ajoneuvoilla. Täydellä dieseltankilla voi ajaa ajotyylistä ja ajoneuvon koosta riippuen noin 400-700 kilometriä. Diesel-polttoaine patentoitiin jo vuonna 1893, joten diesel-teknologia tunnetaan hyvin ja diesel-autoilla on yleisesti hyvä maine.

Kannattaako valita diesel vai biokaasu?

Vaihtoehtoisten käyttövoimien vertailu on tehtävä huolellisesti, sillä kulutuksen ja hintojen arvioiminen ei ole aivan yhtä yksinkertaista monien muuttuvien tekijöiden takia. Esimerkiksi autojen kulutusvertailuissa biokaasun hinnat on laskettava litrahintojen mukaan, mutta tankatessa maksu suoritetaan kilohinnan mukaan. Kokonaiskuvan saamiseksi mukaan vertailuun on laskettava auton hinta, käyttövoimavero, polttoainekustannukset, mahdolliset verohallinnon hyväksymät kilometrikorvaukset sekä kuinka paljon autolla ajetaan. Lisäksi polttoaineiden hintoihin vaikuttavat maailmanmarkkinahinnat ja kilpailu. Tästä johtuen muuttuvia tekijöitä on useita, joten dieselin ja biokaasun vertailut ovat aina alustavia ja suuntaa-antavia.

Biokaasun ja dieselin kustannusvertailu

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että biokaasuauto maksaa saman verran kuin vastaava bensiinikäyttöinen auto, eli keskimäärin vähemmän kuin dieselauto. Biokaasun polttoainekustannukset ovat tämänhetkisen hintatilanteen perusteella diesel- ja bensiiniautoja matalammat. Biokaasuauton käyttövoimavero on noin puolet matalampi kuin diesel- ja bensiiniautoilla, sillä sen aiheuttamat saasteet ovat vähäisemmät. Diesel puolestaan on bensiiniä edullisempaa, mutta yleensä biokaasua kalliimpaa. Dieselistä on maksettava käyttövoimavero, joka voi olla useampia satoja euroja vuodessa riippuen auton koosta. Dieselin käyttö on käyttövoimaveron takia kustannustehokasta, mikäli ajokilometrejä kertyy vuodessa vähintään 15 000 tai enemmän. Diesel on yleisesti ottaen parempi vaihtoehto kookkaille ajoneuvoille ja säännöllisille, pitkille ajomatkoille.